REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOVAP.PL


Sklep internetowy, działający pod adresem www.kovap.pl, prowadzony jest przez KOVAP Polska reprezentowaną przez Paweł Szlachetka Media Net z siedzibą w Krakowie  przy ul. Kalwaryjskiej 32, 30-504 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 944-108-19-43, REGON 356289051. zwaną w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.

1
. Postanowienia ogólne


1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.kovap.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu: www.kovap.pl

2. Zasady składania i realizacji zamówień indywidualnych i hurtowych:


1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
• poprzez stronę internetową www.kovap.pl
• telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu  +48 12 307 40 66,
• pocztą elektroniczną pod adresem: info@kovap.pl
• Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 10:00-17:00. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie, niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość Sprzedawcy.

3. Sklep internetowy www.kovap.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i dokonać jego anulowania w przypadku Klienta, który złożył zamówienie, niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, jeżeli Biuro Obsługi Klienta nie będzie mogło potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

5. Realizacja zamówienia następuje:
• w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,
• w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia,
• w przypadku zamówień płatnych przez Przelewy24.pl – w chwili autoryzacji transakcji.

6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do momentu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 12 3074066 w dni robocze w godzinach od 10.00 do 17.00 lub kontakt mailowy: info@kovap.pl

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu www.kovap.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta.


9. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są za każdym razem ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Zamówienia należy składać wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się na stronach sklepu internetowego.

12. Zamówienia można składać zakładając konto użytkownika. W celu złożenia zamówienia jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika.

13. Aby korzystać z wszelkiego rodzaju rabatów i programów lojalnościowych, a także, aby śledzić status złożonego zamówienia założenie konta użytkownika jest warunkiem koniecznym.

14. Konto użytkownika zakłada się poprzez poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza.

15. Aktualny status złożonego zamówienia w każdej chwili można sprawdzić logując się do swojego konta.

16. Zamówienia hurtowe są realizowane po ich przesłaniu pocztą elektroniczną z danymi odbiorcy hurtowego na adres: info@kovap.pl3. Dostawa


1. W formie wysyłkowej :

a. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich: DPD lub UPS.
b. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
c. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 13:00 dostarczane jest następnego dnia roboczego w godzinach od 8.00 – 18.00 pod warunkiem dostępności produktu na magazynie Sprzedawcy:
• na terenie Krakowa w godzinach 10:00-20:00
• na pozostałym obszarze Polski w godzinach 8:00 – 18:00.
d. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 13:00 oraz zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest w ciągu od dwóch do pięciu dni roboczych:
• na terenie Krakowa w godzinach 10:00-20:00
• na pozostałym obszarze Polski w godzinach 8:00 – 18:00.
e. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu .Sklep internetowy www.kovap.pl przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
f. Dowód zakupu w formie faktury VAT lub paragonu zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
g. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 12 307 40 66 lub 604222731, 604222810 w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Odbiór osobisty:


• Klient może także dokonać osobistego odbioru zamówionego towaru poprzez wybranie opcji odbiór osobisty towaru w trakcie składania zamówienia i po otrzymaniu informacji ze sklepu ,że zamówiony towar jest przygotowany do odbioru. Osobistego odbioru zamówionych produktów można dokonywać w Punkcie Odbioru: ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.
• Zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) może zostać odebrane w najbliższy dzień roboczy w godzinach 12:00 – 18:00 po potwierdzeniu.
• W przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze, płatność możliwa jest gotówką lub kartą kredytową bądź płatniczą.
• W przypadku zamówienia opłaconego kartą lub przelewem, aby towar został wydany, Klient musi przedstawić dokument potwierdzający dokonanie płatności.


3. Koszty dostawy:
• W przypadku zamówienia o wartości powyżej 299 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki.

W przypadku gdy kwota zamówienia nie przekracza 299zł, wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w kwocie 15,00 zł w przypadku płatności on-line, kartą kredytową lub przelewem oraz 20 zł w przypadku płatności za pobraniem.
• W przypadku zamówienia opiewającego łącznie na cenę od 299,00zł i powyżej, Sklep internetowy www.kovap.pl pokrywa koszty dostawy.
• W przypadku odbioru osobistego towaru w Sklepie internetowym www.kovap.pl, niezależnie od ceny, na jaką opiewa zamówienie, koszty dostawy wynoszą 0,00 zł.

4. Ceny towarów


1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego www.kovap.pl
3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.kovap.pl przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego www.kovap.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6.Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w punkcie –„ Dostawa” i punkcie „Koszty dostawy” niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8.Na paragonie lub fakturze VAT dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są wyszczególnione a następnie podane łącznie w podsumowaniu wartości paragonu lub faktury VAT.

9.Informacja o formach płatności podana jest w punkcie „Sposoby płatności” Regulaminu sklepu www.kovap.pl

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie sklepu www.kovap.pl, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu sklepu internetowego, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania zapasów objętych promocyjną formą sprzedaży.

12.Promocje w Sklepie internetowym www.kovap.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13.Bezpłatne dodatki reklamowe oraz gratisy nie podlegają wymianie ani reklamacjom.5. Sposoby płatności


1.Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
• kartą kredytową,
• on line za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl
• gotówką przy odbiorze przesyłki.

2. Wpłaty online i kartami kredytowymi obsługują serwisy Przelewy24.pl spółki Dialcom24 Sp. z o.o. Operatorem kart płatniczych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

4. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa lub płatność on- line, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 14 od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
Bank: mBank SA
Nr konta: 13 1140 2004 0000 3102 2869 1160
Odbiorca: Media Net – Kovap Polska
Tytuł przelewu: numer zamówienia

6. Prawo odstąpienia od umowy


1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 7 i punkcie 11 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres:

Kovap Polska, Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków.

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego regulaminu klikając na odnośnik poniżej:
• Wzór formularza odstąpienia od umowy – 
kliknij tutaj aby pobrać

4. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: klikając na odnośnik poniżej:
• Pouczenie o odstąpieniu od umowy – 
kliknij tutaj aby pobrać

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Kovap Polska - Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany powyżej byłoby to jednoznacznie  i  nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

8. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty, gratisy  i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

10. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru niezwłocznie, (z zastrzeżeniem iż nie były to koszty wynikające z innego sposobu dostawy niż najtańsze proponowane przez Sprzedawcę), nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

11. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych, tj. koszty dostawy  wynoszące 15,00 zł wraz z podatkiem VAT.

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

7. Reklamacja, Rękojmia i Gwarancja

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.

2. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym www.kovap.pl są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora www.kovap.pl wysyła łącznie z  towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sprzedawca informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej www.kovap.pl

7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, na adres: Kovap Polska Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.

9. Sklep internetowy www.kovap.pl nie przyjmuje przesyłek towarów reklamowanych odsyłanych za pobraniem.

10. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru tj. paragon lub fakturę oraz opis wady reklamowanego towaru.

12. Sprzedawca rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

13. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
14. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg w tym określające możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

8. Gromadzenie opinii klientów
1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep internetowy www.kovap.pl na podstawie i w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony do możliwości przesłania Kupującemu na jego adres poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
Zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii Kupującego o przeprowadzonej transakcji może zostać wysłane z własnego systemu sklepu internetowego lub po wyrażeniu zgody za pośrednictwem portali opineo.pl i ceneo.pl. Kupujący ma możliwość, jednak nie jest zobligowany do wypełnienia ankiety.


9. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym www.kovap.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu www jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10. Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kovap Polska reprezentowana przez Media Net z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków, NIP: 9441081943

Jakie masz prawa?:

dostępu do Twoich danych,ich poprawiania,żądania ich usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po co nam Twoje dane i w jakim celu je przetwarzamy? Marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail w formie newslettera, a także analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe i które treści interesują Cię najbardziej.

Czy musisz podawać nam swoje dane? Jest to dobrowolna decyzja, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym analizowanie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej. Komu przekażemy Twoje dane? podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas, dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? Tak. Możesz to zrobić, a gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, wtedy takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu? Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

10. Postanowienia końcowe
1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
a) pod adresem pocztowym Sprzedawcy: Kovap Polska Media Net, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków;
b) za pośrednictwem strony internetowej: www.kovap.pl;
c) pod adresem poczty elektronicznej: info@kovap.pl;
d) pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta: +48 12 307 40 66 w dni robocze godzinach od 10.00 do 17.00

2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego www.kovap.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.kovap.pl , składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2019 r. i jego postanowienia mają zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty.

5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie
www.kovap.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

11.Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” zwany dalej także: „Media Net Paweł Szlachetka, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków, NIP: 9441081943, REGON: 356289051” będąca właścicielem domeny internetowej www.kovap.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Media Net Paweł Szlachetka, ul. Kalwaryjska 32, 30-504 Kraków, NIP: 9441081943, REGON: 356289051, adres e-mail: info@kovap.pl.

Sklep Kovap.PL przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującm celu:

1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 („Agent”) w związku z: a. świadczeniem przez Agenta na rzecz Sklepu Kovap.PL usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
b. obsługą i rozliczaniem przez Agenta płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Kovap.PL przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
c. w celu weryfikacji przez Agenta należytego wykonania umów zawartych ze Kovap.PL, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep Kovap.PL innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)
PayPro SA

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Agenta w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu Kovap.PL przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Agenta na rzecz Sklepu Kovap.PL

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Agenta w celu weryfikacji przez Agenta należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Kovap.PL, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Kovap.PL a Agentem.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.